Het laatste nieuws

Haagse architecten van ARC Architecten zien de kans voor een Energiemuseum in Scheveningen. Ze hebben een ontwerp gemaakt voor het museum, dat zou kunnen worden geopend in een bestaand of nog te bouwen deel van de Pier aan de Scheveningse kust.

In het plan staat dat in het museum exposities te zien zijn over verschillende vormen van duurzame energie, bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, energie uit zoet en zout water, getijdenenergie en golfslagenergie. Buiten het museum kunnen bezoekers bovendien in de praktijk zien hoe de energie wordt opgewekt. In de zomer zal de pier zonnepanelen en windturbines exposeren. Op deze manier willen de ontwerpers de Pier als nieuwe toeristische trekpleister maken.

Burgers meer in aanraking met duurzaam leven

Het nieuwe Energiemuseum moet een plek worden waar deskundigen, onderzoekers en bezoekers samenkomen. De presentatie van duurzame energie zal centraal staan. Volgens de bedenkers lopen burgers wat betreft ontwikkelingen in energieland vaak wat achter de feiten aan. Terwijl de opkomst van duurzame energie ontzettend belangrijk is voor het ontlasten van de aarde. Door de komst van een Energiemuseum kunnen burgers op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen en bovendien participeren aan het proces.

Of het museum daadwerkelijk gebouwd gaat worden is nog niet duidelijk, maar het kan een goede bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons land. Want hoe meer kennis er wordt verspreid, hoe beter iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden.