Omniversum

Het Museon, de wereld waarin we leven

Iedereen is van de wereld

Aan de Stadhouderslaan 37 in Den Haag ligt het Museon, een interactieve museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Museon ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij het stimuleren en motiveren van mensen om zichzelf en de wereld te ontdekken. Dat wordt bewerkstelligd door een interactieve, museale leeromgeving aan te bieden waarin wordt aangemoedigd om de wereld met respect te behandelen. Innovatie en duurzaamheid, interactiviteit en dialoog, kwaliteit en excellentie zijn begrippen die centraal staan op de tentoonstellingen die het museum organiseert.

Ontwikkeling en ontmoeten

Het museum ziet vier taken waar zij zorg voor wil dragen; het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van educatieve programma’s, het beheren van erfgoed en als laatste wil het museum fungeren als maatschappelijk podium.  Dat komt er in de praktijk op neer dat het Museon naast een vaste tentoonstelling jaarlijks zeven a acht wisselende exposites organiseert. Er jaarlijks zo’n 2000 museumlessen worden gegeven waar zo’n 40.000 leerlingen mee worden bereikt.  Het museum heeft een collectie van zo’n 240.000 voorwerpen die van betekenis zijn in disciplines zoals geologie, geschiedenis, natuurkunde, volkenkunde en biologie. Ook wil het museum zichzelf zien als een ontmoetingsruimte voor mensen en meningen, discussie en debat.