Muzee Scheveningen

Wassend water en meer in het Muzee

De zee en Scheveningen

In het Muzee Scheveningen aan de Neptunesstraat 90-92 staat de zee en het leven er omheen centraal. In een fraai antiek pand in Den Haag word de ontstaansgeschiedenis van het vissersdorp en de badplaats Scheveningen verteld aan de hand van een vaste presentatie. Het Scheveningens straatje en stijlkamers zoals de kruidenierswinkel en het klaslokaal zijn onderdeel van de doorlopende tentoonstelling. Ook zaken zoals de typerende klederdracht van het vissersdorp en gebruiksvoorwerpen worden in het museum vertoond. Aandacht aan het onderwaterleven in de verschillende wereldzeeën wordt gegeven in de toepasselijk genaamde Zeezaal. Hier worden schelpen, koraal en een breed scala aan zeedieren getoond en worden verschillende diergroepen door middel van korte informatieve filmpjes nader belicht. Naast de vaste presentatie worden er wisselende tentoonstellingen georganiseerd die aansluiten bij het thema van het museum.

Theater, toneel en muziek

Het Muzee heeft naast haar rol als museum ook een actief bestaan als het gaat over muziek, theater, lezingen en cursussen. Zo worden er Friday Night Jazz avonden gehouden met wisselende bands en worden er door het jaar heen verschillende toneel-/spelvoorstellingen opgevoerd. Op elke derde dinsdag van de maand wordt er een lezing gehouden over de geschiedenis van Scheveningen en Den Haag door diverse genodigde sprekers. Cursussen zoals kunstgeschiedenis en nettenbreien (het blijft een vissersdorp) worden ook door het Muzee gegeven. Kortom, Muzee laat zien hoe het leven rondom de zee en het dorpje Scheveningen over de eeuwen heen is ontstaan en daarmee hoe deze zich in de toekomst zou kunnen gaan ontwikkelen. Daarbij worden een vaste en een wisselende tentoonstelling ingezet om de bezoekers te laten zien maar ook te leren hoe het leven zich destijds voltrok en wat voor vaardigheden en voorwerpen daar bij nodig zijn geweest. Plezier voor liefhebbers van de zee gegarandeerd.